Familie!?

COLLAGESERIE

Als basis voor deze serie heb ik  oude fotokaarten uit het begin van de vorige eeuw als basis genomen. Door de toevoeging van de grafische elementen ontstaat er een vervreemdend beeld. 

RECENTE KUNSTWERKEN